Fundacja „Dla Rodziny” została założona w 2009 roku przez osoby związane z Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

 

Nazwa naszej Fundacji jest nieprzypadkowa. Staramy się, aby nasze działania służyły rodzinie, jej prawidłowemu funkcjonowaniu i promowaniu jej wartości.

 

 Do tego czasu stworzyliśmy:

  • bezpłatną szkołę rodzenia,
  • punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnienia,
  • Punkt Aktywizacji Osób Bezrobotnych,
  • Chrześcijańskie Centrum Wolontariatu,
  • poradnię logopedyczną dla dzieci i dorosłych,
  • możliwość konsultacji z psychologami i lekarzem psychiatrą.

 

Nasze najbliższe plany to między innymi otwarcie szkoły dla rodziców i wychowawców.