wróć do: startuj

O nas

RADA FUNDACJI

ZdjęcieGKoss (2).jpgKs. Grzegorz Koss - Przewodniczący Rady Fundacji. Dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Kapłan diecezji sosnowieckiej od 2004 roku, lekarz medycyny. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w sosnowieckim seminarium duchownym i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998). W latach 2004-2008 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Studiował na Wydziale Bioetyki Papieskiego Uniwersytetu „Regina Apostolorum” w Rzymie. Od września 2012 roku  pełni funkcję duszpasterza rodzin diecezji sosnowieckiej. W Centrum zajmuje się kierownictwem duchowym oraz problemami z pogranicza psychologii i duchowości.

ks_andrzej_cieslik.jpgKs. dr Andrzej Cieślik współtwórca Centrum Służby Rodzinie i Życiu. Wyświęcony na kapłana w 1993 roku, wikariusz w parafii św. Mateusza w Czeladzi, a następnie Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Od 2011 roku proboszcz Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Sosnowcu. Ukończył studia specjalistyczne w Instytucie Studiów nad Rodziną przy ATK w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego), w 1999 roku obronił doktorat z teologii pastoralnej. W latach 2006-2007 studiował teologię duchowości na KUL. Jest również opiekunem wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. Posiada uprawnienia mediatora Polskiego Centrum Mediacji, które wykorzystuje w pracy z małżeństwami przeżywającymi kryzys.

 

Elelzbieta_dziubaty.jpgżbieta Dziubaty – psycholog. Od lipca 2008 pełni obowiązki dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje poradnictwo psychologiczne oraz terapie rodzinną. Jest także mediatorem sądowym i biegłą sądową. Poza Centrum pracuje w Ośrodku Adopcyjnym oraz Sądzie Biskupim. Ukończyła Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Pomocą Społeczną na AP w Częstochowie. W Centrum zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz koordynowaniem Telefonu Zaufania.

Katarzyna Gryl-Stopa – psycholog, trener, psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Studium Psychoterapii w ITiEP- Andrzej Szulc w Krakowie (kurs 4-letni). Pracuje w konwencji gestalt z elementami metody psychodynamicznej i systemowej. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła również na innych kursach i treningach- terapii gestalt, terapii krótkoterminowej i SPCH. Pracuje pod stałą superwizją Ilony Kołbik  superiwizora PTP. Trenerskie umiejętności zdobywała pod okiem Haliny Nałęcz-Nieniewskiej - superwizora PTP w Studium Treningu Grupowego. Zajmuje się przede wszystkim psychoterapią i pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, które przeżywają kryzysy, mają problemy w relacjach, nie potrafią osiągnąć wyznaczonych przez siebie celów i wykorzystywać swojego potencjału oraz doświadczają uciążliwych objawów. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie i inne.

monika_krawiec.jpgMonika Krawiec – ukończyła pedagogikę socjalną i opiekuńczą na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Aktualnie pracuje jako pedagog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz poradnictwem w sprawach wychowawczych. Mediator.

dominika_ocheduszko.jpgDominika Ochęduszko – ukończyła studia pierwszego stopnia o specjalności praca socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W Centrum zajmuje się prowadzeniem Sekretariatu a z inicjatywy Fundacji „Dla Rodziny” Punkt Aktywizacji Osób Bezrobotnych, dodatkowo wolontariusz Chrześcijańskiego Centrum Wolontariatu.

ZARZĄD FUNDACJI

Beata Pawelec – Prezes Zarządu Fundacji, z wykształcenia księgowa i teolog, zawodowo - księgowa z wieloletnim doświadczeniem. Od 2007 roku posiadająca Certyfikat Ministerstwa Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawodowo pracująca jako Główna księgowa w NZOZ-ie, zdobyła doświadczenie w finansowym rozliczaniu dotacji unijnych. W 2010 r. ukończyła szkolenie „Wsparcie kadr podmiotów ekonomii społecznej” ( Rachunkowość dla Organizacji Pozarządowych oraz ECDL) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 2003 roku księgowa w Fundacji Exodus” w Sosnowcu.
Prywatnie - lubi podróże ( szczególnie do miejsc, w których jeszcze nie była), górskie wędrówki, dobrą książkę, muzykę. Wiele radości i satysfakcji daje jej poznawanie nowych osób.

Aleksandra Grabowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych (Fundacja “WRO Centrum Sztuki Mediów” 2004-2007; Fundacja “Exodus” 2007-2010; Fundacja “Eko-Art.SILESIA” 2009-2010, Fundacja “Dla Rodziny” 2009-2010; Fundacja “Brama Cukermana” 2010). Współudział w organizacji m.in. “Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 07”, “WRO 09”; “Awangarda i Marzyciele” – projekt współpracy artystów z Alzacji i Dolnego Śląska, „Oberhausen@WRO”. Dyrektor międzynarodowego „Art. Naif Festiwal Katowice 2010”, Koordynator polskiej edycji „Out of ostrzale 010”. Mająca doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych krajowych i europejskich na realizację projektów kulturalnych i społecznych. Koordynator projektów w „Galerii Szyb Wilson” w Katowicach.
Kulturoznawca, teoretyk sztuki współczesnej. Interesuje się urbanistyką miasta, nowymi mediami, architekturą oraz judaistyką. Jest miłośniczką nocnych audycji radiowych, podróży i roweru miejskiego. Fascynatka Górnego Śląska i Zagłębia. Wraz z mężem zajmuje się problematyką narzeczeństwa i małżeństwa.

Ewa Broll – Sekretarz Zarządu Fundacji, z wykształcenia pedagog, doradca zawodowy, księgowa. W latach 2003-2008 pracowała w organizacji pożytku publicznego. Od 2009 roku pracuje jako księgowa w jednostce budżetowej. Prywatnie: od kilkunastu lat śpiewa w chórze parafialnym, lubi ambitne kino i kryminały, wycieczki rowerowe i górskie.

Przemysław Wojciechowski - Członek Zarządu Fundacji, ekonomista, politolog. Od 11-tu lat żywo interesuje się i pracuje w branży reklamowej. Od czterech lat prowadzi agencję reklamową, specjalizuje się w reklamie BTL. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą. W Fundacji odpowiada za promocję działań na zewnątrz. Prywatnie oddany mąż i ojciec. W zimie pasjonat narciarstwa, w lecie - kajakarstwa.