wróć do: Aktualności

Projekt filmowy

18 lipca 2011 - Fundacja „Dla Rodziny” głównym organizatorem Konkursu Filmów Krótkometrażowych „City Video Replay”.

Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie od Miasta Sosnowiec na przeprowadzenie własnego projekt

u w ramach realizacji zadań pożytku publicznego. Projekt wpisuje się w potrzebę propagowania wiedzy o mieście, jego historii i zachodzących zmianach. Artystyczny charakter przedsięwzięcia umożliwi twórczą ekspresję młodych ludzi i potrzebę wypowiedzi publicznej w sposób artystyczny o mieście poprzez sztukę filmową. Skutkiem realizacji projektu będzie stworzenie międzypokoleniowych wideoopowieści miejskich.
Założeniem przedmiotowego projektu jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców miasta związane z samorealizacją artystyczną i lokalną identyfikacją. Międzypokoleniowy charakter projektu umożliwi integrację różnych grup wiekowych, uwalniając tym samym potencjał twórczy.
W ramach projektu przewidzieliśmy organizację konkursu filmów krótkometrażowych, skierowanego do szerokiego grona uczestników. Ekipy filmowe będą miały za zadanie nakręcenie krótkiego filmu prezentującego historię miasta i jego mieszkańców, wpisaną w krajobraz Sosnowca. Wszystkie materiały filmowe zostaną poddane preselekcji, a następnie zakwalifikowane do finału filmy zostaną ocenione przez finałowe jury, nagrodzone i zaprezentowane na Finałowej Gali w dniu 21 października 2011 r.
Konkurs skierowany jest do szerokiego grona mieszkańców regionu, w tym mieszkańców Sosnowca. W realizację projektu planujemy zaangażować różne grupy wiekowe - młodzież wykorzysta formę filmu krótkometrażowego – technika dostępna poprzez kamery, aparaty fotograficzne, a także telefony komórkowe, a starsze pokolenia dostarczą informacji i wiedzy o dawnym Sosnowcu, będących bazą do nakręcenia filmów.
REGULAMIN KONKURSU JUŻWKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE!