wróć do: Aktualności

Rusza projekt "Fachowi Rodzice"!

2 września 2010 - Rusza projekt „Fachowi Rodzice”!

 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Fundacja „Dla Rodziny” od września rozpoczyna nowy projekt. „Fachowi Rodzice” to cykl 10 cotygodniowych, 4-godzinnych spotkań poświęconych wychowaniu dzieci, zaplanowany w terminie 02.09 – 04.11.2010 r. Bezpłatny kurs, który odbywać się będzie na terenie Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu, jest przeznaczony dla 16 rodziców małych dzieci (0-3 lat). Tematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia właściwej komunikacji z dzieckiem, pracy nad emocjami, twórczego rozwiązywanie problemów i konfliktów, stosowania pochwał oraz kar nienaruszających godności osobistej dziecka. Prowadzone przez doświadczonych psychologów zajęcia w systemie warsztatowym, umożliwią wzbogacenie wiedzy i umiejętności dot. wychowywania dzieci.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

 

fundacja_dzieci_niczyje.jpg

 

Konkurs małych grantów organizowany przez Fundację Dzieci Niczyje finansowany ze środków The VELUX Foundations o nazwie „Bezpieczne dzieciństwo” ma wspierać działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Konkurs, realizowany w latach 2010-2012, będzie miał kilka edycji. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane będą projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw. Fundacja „Dla Rodziny” przystąpiła do konkursu, przedstawiając projekt „Fachowi Rodzice” skierowany do rodziców dzieci w wieku 0-3, dotyczący profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

W wyniku prac trzech niezależnych Komisji Grantowych Programu „Bezpieczne dzieciństwo”, oceniających wnioski w każdej z linii programowych została ustalona lista projektów, które ze 120 wniosków nadesłanych na konkurs spełniły wymogi formalne i otrzymały najwyższe oceny merytoryczne. Fundacja „Dla Rodziny” jest jednym z 42 podmiotów z całego kraju, którym zostało przyznane dofinansowanie dla celów realizacji własnego projektu.